Poznaj Nas: Sodra Polska

9 września 2020

Sodra Polska na krajowym rynku drzewnym działa od 2013 roku. Firma od samego początku była nastawiona na dostawę skandynawskiej tarcicy świerkowej oraz sosnowej.

W Polsce reprezentuje jeden z największych w Europie Koncernów Leśno – Drzewnych, skupiających szwedzkie lasy, zakłady drzewne i celulozownie. Sodra jest jednym z największych producentów certyfikowanego drewna konstrukcyjnego. Skandynawska tarcica konstrukcyjna to materiał gwarantujący stabilne i zdrowe warunki użytkowania konstrukcji budynków, wyposażenia wnętrz mieszkalnych i innych dziedzin zaspakajając potrzeby między innymi producentów podłóg, mebli, boazerii, itp. Działalność Sodra Polska nie ma typowego charakteru konkurencyjności, lecz dostarcza surowiec skandynawski zaspakajając potrzeby odbiorców i uzupełniając lukę materiałową na stabilne drewno konstrukcyjne w klasach C16-C24. Iglaste drewno skandynawskie stanowi najcenniejszy naturalny surowiec europejski. Zarówno surowiec sosnowy jak i świerkowy charakteryzuje się wysoką jakością wynikającą z ekstremalnych warunków wzrostowych.

fot. Sodra Wood (https://www.sodra.com/en/about-sodra/this-is-sodra/what-we-do/)

Zadaniem Sodra Polska jest utrzymanie racjonalnego wykorzystania ciągle odnawianych zasobów leśnych gwarantując wysokiej jakości produkty w ramach wdrażanych zasad zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie i ciągłe zwiększanie powierzchni leśnych to większa absorpcja zanieczyszczeń atmosferycznych. Dlatego tak ważne jest, aby zarządzane lasami opierało się na ich ciągłym odnawianiu przy racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami. Zapleczem surowcowym jest 120 letni las, a ograniczenia jakie wynikają z bazy materiałowej są nieliczne, co wynika z jego dobrego zarządzania. Powstałe z drewna różne produkty – na przykład sortymenty tarcicy konstrukcyjnej – wiążą dwutlenek węgla, zamiast uwalniać go do atmosfery. Równomierna jakość i płynność dostaw iglastego drewna wysokiej jakości, gwarantuje rozwój branży drzewnej i stabilizację warunków wyrobów. Drewno skandynawskie doskonale się sprawdza i sukcesywnie rośnie jego popularność wśród polskich klientów.

fot. Sodra Wood (https://www.sodra.com/en/about-sodra/this-is-sodra/what-we-do/)

Oferowana przez Sodra Polska skandynawska tarcica konstrukcyjna posiada certyfikaty w ramach międzynarodowych dokumentów Forest Stewardship Council (FSC) (pochodzenie z lasów o zrównoważonym zarządzaniu) oraz PEFC zatwierdzania systemów certyfikacji leśnej z pełną weryfikacją pochodzenia drewna na każdym etapie przerobu i przepływu. Dostarczana na rynek iglasta tarcica konstrukcyjna poddawana jest procesowi suszenia, co skutkuje obniżeniem tonażu w transporcie morskim i kołowym. Kompleksowa dostawa generuje w tym wypadku niższe koszty środowiskowe, a wykorzystanie pełnej ładowności aut gwarantuje wykorzystanie zasobów transportu kołowego. Jednocześnie prowadzona polityka sprzedaży skandynawskiej tarcicy konstrukcyjnej pozwala na dokładne planowanie dostaw i odbioru drewna przez klientów. Obniża to koszty magazynowe i logistyczne związane z rozładunkiem. Dbałość o wyrób i jego rozwój przekłada się na zapewnienie stabilnych cech drewna dla pozyskania zaufania kolejnych odbiorców i użytkowników drewna skandynawskiego.

Oferowana przez Sodra Polska tarcica ze Skandynawii cechuje równomierna struktura rozkładu, gęstość i wytrzymałość. Kształtuje też wysoką pozycję jakościową tych sortymentów, w porównaniu do drewna wzrastającego w łagodniejszym klimacie. Korzystna cena materiału skandynawskiego i wysokie wymagania określone dla klas jakościowych sprawiają, że oferowana tarcica sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach. Drewno posiada bardziej ścisłą strukturę niż te same gatunki środkowo i zachodnio europejskie, przez co ma znacznie lepszą wytrzymałość potwierdzoną certyfikatem CE oraz badaniami laboratoryjnymi. Każde zamówienie na skandynawską tarcicę konstrukcyjną jest precyzyjnie przygotowywane w procesie sortowania automatycznego , zgodnie z EN 408 i EN 14081, przez co pozwala na stosowanie wyrobów w zgodności z EN-1995-1-1 i EN-1995-2. Dostarczane na rynek sortymenty konstrukcyjnej tarcicy iglastej wykazują znacząco wyższe wytrzymałości w odniesieniu do wartości wykazanej referencyjnych klasy C24 wg. PN EN 338, osiągając wartości średnie odpowiadały klasie C35. Wykazywany moduł sprężystości w dolnej granicy partii potrafi kształtować się na poziomie odpowiadającym klasie C30. Wysokie wskazania właściwości fizycznych skandynawskiej tarcicy konstrukcyjnej są potwierdzane przez jego gęstość i wąskosłoistość przy niskiej sękatości. Uzyskane wartości wytrzymałościowe potwierdzają wysoką jakość badanego materiału w stosunku do zadeklarowanego wskaźnika klasy C24.

Dzięki wysokiej jakości drewna skandynawskiego klienci mogą zwiększyć wydajność prefabrykacji nawet o 30% w porównaniu do pracy na polskiej tarcicy iglastej. Drewno lite świerkowe i sosnowe to jeden z niewielu surowców, który nigdy nie został wyparty z rynku przez nowocześniejsze rozwiązania budowlane. To także jeden z nielicznych materiałów, który niezmiennie zaskakuje swoją strukturą oraz walorami praktycznymi. Uznawane za najtrwalsze drewno skandynawskie (sosna, świerk) wymaga odpowiedniej obróbki, aby wykonane z niego konstrukcje służyły niezawodnie przez wiele lat.

Tarcica dostarczana jest w różnych klasach jakościowych, zarówno w materiale szorstkim, jak i struganym w zróżnicowanych wymiarach. Dziś można używać drewna do produkcji większej ilości i bardziej zaawansowanych produktów niż kiedykolwiek wcześniej.

fot. Sodra Wood (https://www.sodra.com/en/about-sodra/this-is-sodra/what-we-do/)

Nieustannie prowadzone są prace nad dalszym rozwojem racjonalnego zagospodarowania drewna skandynawskiego, działając by ulepszyć technologie, aby odpowiadały przyszłym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i wydajności. W związku z tym prowadzone są inwestycje technologiczne, aby zapewnić mniej energochłonny przerób: więcej drewna wyższej jakości wytworzonego w sposób zrównoważony zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska.

fot. Sodra Wood (https://www.sodra.com/en/about-sodra/this-is-sodra/what-we-do/)